کودکان جنگ

مبحث اسلام و کودکان شامل حقوق کودکان در اسلام، وظایف کودکان در قبال پدر و مادرشان، و حقوق پدر و مادر بر فرزندانشان، هم فرزندان بیولوژیکی و هم فرزندخواندگان می‌شود. همچنین برخی از اختلافات در زمینه حقوق، با توجه به مذاهب مختلف بحث می‌شوند.
به فرزند در اسلام اهمیت بسیار زیادی داده شده‌است.

View More On Wikipedia.org
 • 1

  Farhood

  54 از .
  • نوشته‌ها
   3,402
  • منابع
   4
  • گالری
   213
  • آلبوم‌ها
   1
  • Showcase items
   1
  • وبلاگ‌ها
   1
  • نوشته‌ها
   73
  • مقالات
   14
  • واکنش‌ها
   10,625
  • امتیاز
   113