کودکان جنگ

مبحث اسلام و کودکان شامل حقوق کودکان در اسلام، وظایف کودکان در قبال پدر و مادرشان، و حقوق پدر و مادر بر فرزندانشان، هم فرزندان بیولوژیکی و هم فرزندخواندگان می‌شود. همچنین برخی از اختلافات در زمینه حقوق، با توجه به مذاهب مختلف بحث می‌شوند.
به فرزند در اسلام اهمیت بسیار زیادی داده شده‌است.

View More On Wikipedia.org
  1. نیاز مشترک

    نیاز مشترک

    پدری که تشنه ی دیدن مجدد بچه ی خودشه که هزاران مایل اونطرف دنیا چشم به راه برگشتن پدرشه، و کودکی که در یک مرد غریبه دنبال بوی پدر از دست رفته ی خودش میگرده. حالا اینجا "دشمن" کیه؟! اینها لحظاتی هستند که مسببین همیشه غایب "جنگ" رو از پشت پرده ی سیاست بیرون میارن تا برای یک لحظه هم که شده دشمن...