کودک

کودَک یا بچه به انسان خردسال (دختر و پسر) گفته می‌شود. برابر دیگر کودک در زبان فارسی واژه بچه می‌باشد.
واژه کودک از ریشه واژه پهلوی kuk به معنای کوتاه می‌باشد و با واژه‌های کوتاه و کوچک هم خانواده می‌باشد. این واژه به بزرگ نشدن و سادگی و پاکی نیز اشاره دارد.

View More On Wikipedia.org
  1. شعر و موسیقی کودک

    شعر و موسیقی کودک

    بخشی از ادبیات هر زبانی را، اشعار و ترانه های کودکانه تشکیل میدهند. اشعاری که به بیان مفاهیم ساده میپردازند و ترانه هایی که با ریتم یا الگوهای تکرار شونده ی خاصی اجرا میشوند. کودکان غالبا توجه خاصی به لغات ریتمیک، که همراه با آهنگ خوانده میشوند، نشان میدهند. این شیوه در یادگیری تلفظ صحیح واژه...