uad

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. D

    کارت پردازنده UAD 2

    کارت uad 2 دو هسته ای .با توجه به بالا رفتن قیمت کارت صداهای Universal Audio انتخاب مناسبی است برای بهره مند شدن از قدرت پلاگین های Uad . قیمت ۳.۵۰۰ لیست پلاگین ها در عکس موجود است .