تعمیر کلاویه

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. تعمیر کلاویه های خراب یا اصطلاحا "Dead Keys"

    تعمیر کلاویه های خراب یا اصطلاحا "Dead Keys"

    مسلما با دیدن یک یا چند ویدیو نمیشه تعمیرکار کیبرد شد..! اما برای کسانی که مثل من علاقه دارن یا در حد رفع ایراد های جزیی میتونه این ویدیو ها مفید باشه...;)