تحریریه

استقلال تحریریه (انگلیسی: Editorial independence) عبارت است از آزادیی برای سردبیران در تحریریه نشریات برای تصمیم گیری بدون دخالت صاحبان یک نشریه است.
استقلال تحریریه مقوله ای است که پیش تر آزمایش شده است، نمونه بارز آن روزنامه ای است که ممکن است مقالات منفور یا غیرهمسنگ در خصوص مشتریان تبلیغاتی خود داشته باشد.

View More On Wikipedia.org
 • 1

  Light

  33 از اهواز
  • نوشته‌ها
   10,200
  • منابع
   11
  • گالری
   36
  • آلبوم‌ها
   5
  • وبلاگ‌ها
   2
  • نوشته‌ها
   32
  • مقالات
   3
  • واکنش‌ها
   8,540
  • امتیاز
   5,000