تخفیف

تخفیف در ادبیات، اصطلاحی است که در آن، موردی ویژه با منفی کردن برعکسِ آن ثابت می‌شود. مثلاً به جای «او احمق نیست»، «او باهوش‌ترین آدم دنیا نیست». در ادبیات انگلیسی، تخفیف در شعرهای انگلوساکسون بسیار متداول بود.

View More On Wikipedia.org
  1. S

    میکروفن بهرینگر c_3

    سلام من یه میگروفن بهرینگر c_3خریدم ولی اصلا تا حالا ازش استفاده نکردم و الان میخوام بفروشم خودم 350000خریدم ولی الان 250000میفروشم کسی خواست تخفیفم میدم