تیونر

تیونر بخشی از دستگاه گیرنده رادیویی است که فرکانس های رادیویی را از آنتن، تقویت اولیه آن و سپس تبدیل آن به فرکانس میانی است.

View More On Wikipedia.org
  1. h@midreza

    دانلود Metronome & Tuner برای اندروید

    این 2 تا تیونر و مترونوم تست شده و کار باهاشون خیلی سادست و 500k حجم دارند . از اینجا دانلود کنید