توپاک شاکور ماکاولی

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. behrooz-soltan

    بیوگرافی توپاک شاکور ماکاولی

    لسانه پاریش کروکس (که در سن ۶ سالگی اسم توپاک را،از اسم رییس اینکاها، توپاک آمارو ۲ که در قرن هجدهم فرمانده ی جنگ در مقابل اسپانیایی‌ها بود گرفت) در ۶ ژوئن ۱۹۷۱ به دنیا آمد. آفنی مادر او عضو گروه پلنگ‌های سیاه (Black Panthers) بود. وقتی که او باردار توپاک بود ، به علت بمب گذاری به ۳۰ سال...