تکرار نت

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. M

    تلاقی محسوس/هارمونی

    درود دوستان توی کتاب هارمونی والتر پیستون نوشته تکرار نت محسوس ممنوع است. آیا تکرار نت محسوس به معنی تکرار برای چهاربخشی کردن آکورد هست یا تکرار نت در آکورد بعدی؟