ترانه های ماندگار جنوب

tagess_no_wikipedia_entry_exists
  1. Omid-Mohebbi

    پروژه تکمیلی ترانه های ماندگار جنوب 2

    ترانه های ماندگار و خاطره انگیز هرمزگان و حفظ و باز نشر این اثار همیشه دغدغه ذهنی و فکری من بوده است. هر چند که تعداد این اثار بیش از تصور است و باز نشر و انتشار همه آنها در یک البوم و یا 2 البوم و مجموعه ترانه نمیگنجد نخواهد گنجید. بعد از انتشار ماندگار 1 و حمایت دوستان و شنوندگان بر آن شدیم...