تقلید صدا

حکومت ایران، از نوع جمهوری اسلامی است و روحانیون در مناصب مختلفی در کشور حضور دارند. همچنین بعضی از مناصب سیاسی، مانند مجلس خبرگان رهبری، مختص به روحانیون است. مراجع تقلید نیز بطور سنتی در مسائل کشور اظهار نظر می‌کنند. با رویدادهایی که پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ روی داد از جمله اعتراضات گسترده مردمی و سرکوب آنان و بازداشت برخی از اصلاح‌طلبان و روزنامه نگاران، تعدادی از مراجع سرشناس شیعه و دیگر روحانیون در قبال نتیجه انتخابات و این سرکوب‌ها موضع‌گیری کردند.

View More On Wikipedia.org
  1. تقلید صدای گیتار الکتریک!

    تقلید صدای گیتار الکتریک!

    تقلید صدای گیتار الکتریک توسط انسان!