تنبیه کودکان

تنبیه بدنی یا کتک عبارت است از وارد کردنِ درد بر شخص برای تغییر دادنِ رفتارِ شخص یا مجازات کردنِ او. تنبیهِ بدنی گونه‌ای خشونت است.

View More On Wikipedia.org
  1. گذشت کودکانه

    گذشت کودکانه

    بعضاً فکر میکنم اگه این بخشش و گذشت فطری که در کودکان هست، نبود، چه انتقامهایی که در دنیا راه نمیافتاد! تصویرهایی که در زیر میبینید مربوط به خشونت علیه کودکان در فرهنگ چین هست. چین بزرگ، امپراتوری بزرگ تاریخ و کشوری که الآن مقام دوم در کشورهای ثروتمند جهان رو داره. در این تصاویر، بنام تنبیه،...