ثبت شعر

فهرست تمام آثار و میراث وابسته به ایران که در یونسکو ثبت شده‌اند.

View More On Wikipedia.org
  1. Mohammad_Gohari

    راهنمای ثبت شعر و چاپ کتاب

    سلام این بخش رو ایجاد کردم تا کسانی که در زمینه ثبت شعر و همچنین چاپ کتاب و مراحل اون آگاهی دارند ، به من و بقیه دوستان هم کمک کنند و دیگران هم اگه سوالی در این زمینه براشون پیش اومده بود تو همین بخش مطرح کنند . امیدوارم بتونیم از تجربیات هم استفاده کنیم ممنون...