تبلت برای آهنگسازی

tagess_no_wikipedia_entry_exists
  1. MOHAMMAD ADHAMI

    مشاوره در خريد تبلت مناسب براي اهنگسازي همراه

    سلام.ميخواستم يه مشورتي با عزيزان انجام بدم.من به علت كارم مجبورم كه يه وسيله اي مثل تب لت همراهم داشته باشم تا در محل كارم به كارهاي اهنگسازي و اديت و غيره با daw مورد نظرم بپردازم. بايد چه چيزي تهيه كنم؟