تاسیس

تاریخ تأسیس یک مؤسسه، عبارت از زمانی است که آن مؤسسه به عنوان آغاز به کار خود اعلام می‌کند. معیار تعیین این تاریخ در مورد مؤسسات مختلف فرق می‌کند و معیار ثابت و دقیقی در آن مورد اعمال نمی‌شود. برخی از مواردی که به عنوان زمان تأسیس یک مؤسسه ممکن است استفاده شوند عبارت‌اند از:
تاریخی که آن مؤسسه از یک مؤسسهٔ بزرگ‌تر جدا شده، یا از یک قدرت خارجی مستقل گشته‌است.
زمان عقد قرارداد رسمی برای ایجاد مؤسسه
زمان مورد تأیید قرارگرفتن مدارک و اسناد مربوط به آن مؤسسه
زمان ارائهٔ اولین خدمات توسط آن مؤسسه
با این حال، بسیاری از مؤسسه‌ها از روندهای قراردادی دیگری برای تعیین و اعلام تاریخ تأسیس استفاده می‌کنند.

View More On Wikipedia.org
 • 2

  Farhood

  55 از .
  • نوشته‌ها
   3,419
  • منابع
   4
  • گالری
   214
  • آلبوم‌ها
   1
  • Showcase items
   1
  • وبلاگ‌ها
   1
  • نوشته‌ها
   75
  • مقالات
   14
  • واکنش‌ها
   10,658
  • امتیاز
   113
 • 1

  Light

  33 از اهواز
  • نوشته‌ها
   10,212
  • منابع
   11
  • گالری
   37
  • آلبوم‌ها
   5
  • وبلاگ‌ها
   2
  • نوشته‌ها
   32
  • مقالات
   3
  • واکنش‌ها
   8,576
  • امتیاز
   5,000