taranesaz

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. ادمین بیسواد؟ یا مخاطب بیسواد؟!

    ادمین بیسواد؟ یا مخاطب بیسواد؟!

    صفحه ی سفید و همیشه بازِ نِت، خیلی از گوشه های تاریک ما رو روشن کرده و به عبارتی لو داده! از آنجاییکه در هیچ جای دنیا نظارتی برای تکست های نوشته شده در نِت وجود نداره، در هر گوشه ای از این پیکر عظیم اینترنت میشه انواع اقسام تکست ها رو گیر آورد. از خزعبلات گرفته تا پروژه های دانشگاهی. اما موردی...