سرودن شعر

No Wikipedia entry exists for this tag
 1. A

  او می آید

  او می آید خدا در دستش باز کند قفل های طلسم را در انقلاب هوس جهل از تخت مفز بیدار کند فکر را عشق معتاد به پول را به تخت محبت بندد وجدان داخل کهف را به زنگ مجدد بندد دل من را که عشق آخر کشت نفس دهد با لب های سبزش مستی را از شراب گیرد شیرینم کند با زبان تلخش
 2. A

  تیغ برف پاک کن

  چند کتاب و جزوه و فلسفه و تنظیم و نیچه راه های موفقیت و به تو رسیدن پر از پیچه آتییست و مسلمان میشدم گاه به گاه ناگهان به حرکت یک چیز کوچک در حمام مثل تیغه من از خود فرار کردم به سوی تاریکی با سایه ام منه دیوار ویران تنها یادگاریم از تو جای میخه زنگ میزند تلفن و من فقط می شنوم فقط…… طناب...
 3. A

  صبر

  صبر کردم علف زیر پایم سبز شد صبرکردم مقصد تنها و تنها قبر شد قلب سبزم در چای تلخ ات حل شد پای لغزانم از ته خط هم رد شد ...
 4. A

  کبری

  پنجره ی تاريکي را باز کردي و نور......... سرعت نداشت و فيزيک معلمش ديني بود جغرافيا جبر داشت و کبري............. تخم مرغ هايش چيني بود................
 5. sparrow

  سرودن شعر یا ترانه در سه مرحلۀ ساده

  این مطلب ترجمه ای است از: How to Write a Poem (with 3 Sample Poems) - wikiHow نوشتن یک شعر، تماما به مشاهدۀ دنیای درون، یا اطراف شما مربوط است. یک شعر میتواند درمورد هر چیزی باشد. از عشق گرفته تا ورودی رنگ و رو رفتۀ یک مزرعه. تا زمانی که از آن لذت میبرید یا چیزی از درون آن، شما را به خودش جلب...