سنگسار توله خرس

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. بدون شرح (9)

    بدون شرح (9)

    https://www.aparat.com/v/8yzao اومدم ویدئوها رو شر کنم در سایت ها و چنل های معتبر خارجی، دیدم قبلاً شده و در رسانه ها و حتی اخبار شبکه ای یکسری کشورها هم پخش کردند قبلاً.