صنما

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. F

    معرفی آهنگ تو سبک نامجو و شجریان

    سلام من تو این سبک آهنگا میخوام کسی میتونه بهم معرفی کنه آهنگ نامجو با نام صنما آهنگ همایون شجریان با نام آهای خبردار