سیم

برای انتقال جریان الکتریکی از مکانی به دیگرمکان از سیم و بافه استفاده می‌شود. عامل انتقال جریان الکتریکی در سیم‌ها فلزّ رسانای جریان می‌باشد.
واژهٔ «سیم»، علاوه بر موردهای برقی، برای سیم گیتار، تار و غیره در سازهای زهی، به همراه واژهٔ «تار» نیز کاربرد دارد.

View More On Wikipedia.org
  1. A

    سیم گیتار

    سلام من سیم گیتار لا به لا داشتم و تعویض کردم به داداریو الان صدای سیم های نایلونی خیلی کم شده نمیدونم مشکل از سیم یا باید باهاش کار کنم تا درست بشن گیتارم یاماها c40