شعر کودک

شعر کودک و نوجوان در ایران که در آغاز دهه شصت از رشد نسبتا خوبی برخوردار بود، در سال های اخیر به ورطه تکرار افتاده است و از شاعران نامدار این شعر دیگر است . این گونه شعری چنان در حیطه‌های زبانی، تخیل و موسیقی منحصر به فرد شده است که به جرات می توان آن را موج پنجم شعر ایران نامید. موج اول تا چهارم عبارتند از: سبک خراسانی، سبک عراقی، سبک هندی و شعر نیمایی . زیرا شعر کودک و نوجوان تمام ویژگی‌های یک سبک مجزا را داراست .

View More On Wikipedia.org
  1. شعر و موسیقی کودک

    شعر و موسیقی کودک

    بخشی از ادبیات هر زبانی را، اشعار و ترانه های کودکانه تشکیل میدهند. اشعاری که به بیان مفاهیم ساده میپردازند و ترانه هایی که با ریتم یا الگوهای تکرار شونده ی خاصی اجرا میشوند. کودکان غالبا توجه خاصی به لغات ریتمیک، که همراه با آهنگ خوانده میشوند، نشان میدهند. این شیوه در یادگیری تلفظ صحیح واژه...