شیشه دوجداره

شیشهٔ نَقشینه می‌تواند به قطعه‌های شیشهٔ رنگین یا به هنر و صنعت استفاده از این قطعه‌ها اشاره کند. قدمت این هنر به هزار سال می‌رسد. نحوه ساخت شیشه رنگی شامل طراحی اولیه روی کاغذ، سپس تعیین رنگ هر قسمت طرح و شماره گذاری وتعیین جهت آن، متناسب با بافت شیشه خام می‌باشد. در مرحله بعد با رعایت فاصله بین شیشه‌ها، که لحیم قلعی آنرا پر می‌کند، طرح راروی ورق شیشه رنگی چسبانده و با قلم الماسه آنرا می‌برند. سپس با طرح اولیه که الگوی ساخت طرح است مطابقت داده شده و با چرخ سنباده لبه‌های تکه شیشه بریده شده را صاف و اندازه می‌کنند. در مرحله بعد دوره یا لبه‌های هر تکه را با نوار مسی چسبدار قابگیری می‌کنند. هدف از این کار آماده کردن آنها برای چسباندن با لحیم قلع و سرب است. در این مرحله تکه‌های شیشه قابگیری شده را روی الگوی اولیه کنار هم مچینند و کنترل نهایی می‌کنند. سپس با قلمو مایع تنکار را روی لبه‌های مس پوش شیشه‌ها زده و با نوار لحیم و هویه داغ شیشه‌ها را به هم متصل می‌کنند. محصول نهایی در قاب یا پنجره قرارگرفته و در مقابل نور طرح زیبای خود را نشان می‌دهد. نمونه‌های شیشه‌های قدیمی ایرانی و سیر تحول این صنعت در ایران در موزه آبگینه تهران درمعرض تماشا قرار دارد. ۱. پنجره‌های شیشه‌ای کلیسای جامع گراس مونستر، سوئیس

View More On Wikipedia.org
  1. MasoudYazdi

    شیشه دوجداره و کاهش صدا

    درود دوستان من یک دیواره گچی به قطر بیست سانت دارم که روش میخوام یک شیشه ویزور با ابعاد 1 متر طول و 80 سانت عرض بزنم. مشخصا شیشه دوجدا تقریبا 35 دسیبل از صدا کم میکنه و شیشه معمولی 6 میل نزدیک 22 دسیبل سوال اینه : اگر من شیشه دوجداره رو بگذارم وسط و دو شیشه تک جداره 6 میل به صورت \/ یا /\ در...