چشماتو تزیین میکنی، ترانه

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. bagher2g

    چشماتو تزیین میکنی

    با سلام بعد از غیبتی نسبتاً طولانی : وقتی که صداتو نازک می کنی وقتی که چشاتو تزیین می کنی جونمو ازم نمی گیری ولی دلمو بالا و پایین می کنی من فدای اون نگاهی که منو توی این اوضاع بد دیوونه کرد ناز شست اون صدایی که یه روز روی اقیانوس ذهنم خونه کرد عاشق دل خسته ی قلبت شدم توی زندون نگاه تو اسیر...