شادمهر

بخش شادمهر یکی از بخش‌های شهرستان مه‌ولات در استان خراسان رضوی ایران است.

View More On Wikipedia.org