صدای بد آرشه

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. amirziv24

    لطفا کمک کنید ، آرشه ویولنم صدای بدی میده

    سلام علیکم. ویولن میزدم امروز فهمیدم صدای ویولنم با آرشه من تو دماغی شده ولی با ارشه های دیگه مشکلی نداره. ارشه من 8 پره بعدش که فهمیدم تو دماغی شده با الکل و مسواک آرشه رو پاک کردم و گذاشتم خشک بشه. خشک که شد موهای ارشه انعطافشون رو از دست دادن. طبق گفته دوستان {<...