سازهای بادی

سازهای بادی به سازهایی گفته می‌شود که دمیده شدن هوا در آن‌ها باعث تولید صدا گردد.

View More On Wikipedia.org
  1. M

    آیا سازهای بادی، فتق می آورند؟

    سلام خدمت همگی من چند روز پیش در جایی برای اولین بار صدای ساز کلارینت و ساکسیفون رو از نزدیک شنیدم ،فوقالعاده بودش خیلی عالی بودش . می خواستم که خودم ساکسیفون صرفا برای تفریح و تخلیه احساسات و... یادبگیرم . اما کمی تحقیق کردم خیلی های میگفتن که سازهای بادی به علت اینکه زیادی زور میزنی برای فوت...