سازشناسی کلاسیک، سازشناسی ارکسترال، فرم در موسیقی

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Yo3fM

    سازشناسی

    با سلام. لطفا یک کتاب(یا اگه نیاز باشه تکمیل کننده همدیگه باشن چند کتاب) جدید و کامل و مناسب در مورد سازشناسی کلاسیک معرفی کنید. و همینطور یک کتاب و منبعی در مورد فُرم. خیلی متشکرم