سالسا

سالسا نام یکی از سبک‌های موسیقی مردم آمریکای لاتین می‌باشد.

View More On Wikipedia.org
  1. موسیقی قرن بیستم-بخش پنجم

    موسیقی قرن بیستم-بخش پنجم

    دیسکو، فانک، هیپ هاپ، سالسا و سول (عکس مربوط است به مدونا، یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان دیسکو و پاپ قرن بیستم) موسیقی سول بر پایه ی ریتم اند بلوز است که در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در ایالات متحده از دل موسیقی گاسپل آفریقایی-آمریکایی و بلوز سنتی بیرون آمد. با گذشت زمان، بخش بزرگی از طیف...