سایدچین

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. E

    سمپل کمپرس شده

    سمپل های پک ها مثلا سمپل درام کلی( نه اجزای تکی درام) اینا چون قبلا روش پردازش شده نیاز به کمپرس نداره فقط با ولومش رو تو مرحله میکس پایین آورد ؟ واسه ساید چین کردنش با ملودی باید از کدوم روش استفاده کرد؟