پروژه

مدیریت پروژه (به انگلیسی: Project management) تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص را مدیریت پروژه می‌گویند. به بیان دیگر مدیریت پروژه به کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده از فرایندهایی هم‌چون فرایندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی انجام می‌پذیرد.

View More On Wikipedia.org
 • 3

  Farhad76

  24 از Sweet Spot
  • نوشته‌ها
   432
  • وبلاگ‌ها
   1
  • نوشته‌ها
   2
  • واکنش‌ها
   329
  • امتیاز
   63
 • 1

  Soheil Monfared

  36 از Vengeance Land
  • نوشته‌ها
   2,362
  • منابع
   3
  • گالری
   15
  • وبلاگ‌ها
   1
  • نوشته‌ها
   12
  • واکنش‌ها
   2,216
  • امتیاز
   113
 • 1

  Mamad Messy

  • نوشته‌ها
   42
  • واکنش‌ها
   58
  • امتیاز
   18
 • 1

  amir1992

  29
  • نوشته‌ها
   8
  • واکنش‌ها
   0
  • امتیاز
   1
 • 1

  mrpmmm

  • نوشته‌ها
   46
  • واکنش‌ها
   3
  • امتیاز
   8
 • 1

  ALI-K

  از کرج
  • نوشته‌ها
   41
  • واکنش‌ها
   26
  • امتیاز
   18
 • 1

  Arman.b7

  از Ahvaz
  • نوشته‌ها
   140
  • واکنش‌ها
   27
  • امتیاز
   28