آرشه ویولن

آرشه یا کَمانه وسیله‌ای است که از آن برای نواختن سازهای زهی استفاده می‌شود.
آرشه شامل یک چوب است که به دو سر آن موی دُم اسب متصل شده‌است. موها در نوک آرشه با قطعه‌ای از جنس عاج یا استیل به چوب آرشه می‌چسبند. در ته آرشه قطعه‌ای به نام موگیر، که از چوب و صدف ساخته شده، کشیدگی موهای آرشه را تنظیم می‌کند. موگیر با پیچ به چوب آرشه متصل می‌شود.
در جدول زیر محدودهٔ وزن آرشهٔ سازهای مختلف آمده‌است.

View More On Wikipedia.org
  1. amirziv24

    لطفا کمک کنید ، آرشه ویولنم صدای بدی میده

    سلام علیکم. ویولن میزدم امروز فهمیدم صدای ویولنم با آرشه من تو دماغی شده ولی با ارشه های دیگه مشکلی نداره. ارشه من 8 پره بعدش که فهمیدم تو دماغی شده با الکل و مسواک آرشه رو پاک کردم و گذاشتم خشک بشه. خشک که شد موهای ارشه انعطافشون رو از دست دادن. طبق گفته دوستان {<...