آرشه کشی

آرشه یا کَمانه وسیله‌ای است که از آن برای نواختن سازهای زهی استفاده می‌شود.
آرشه شامل یک چوب است که به دو سر آن موی دُم اسب متصل شده‌است. موها در نوک آرشه با قطعه‌ای از جنس عاج یا استیل به چوب آرشه می‌چسبند. در ته آرشه قطعه‌ای به نام موگیر، که از چوب و صدف ساخته شده، کشیدگی موهای آرشه را تنظیم می‌کند. موگیر با پیچ به چوب آرشه متصل می‌شود.
در جدول زیر محدودهٔ وزن آرشهٔ سازهای مختلف آمده‌است.

View More On Wikipedia.org
 • 2

  amirziv24

  18
  • نوشته‌ها
   18
  • واکنش‌ها
   3
  • امتیاز
   1