ركورد

اوپل رکورد (Opel Rekord) خودرویی است که در سال‌های ۱۹۵۳ تا ۱۹۸۶تولید شده‌است.

View More On Wikipedia.org
  1. KiuMars_TR

    پرى امپ كارت صدا واسه ركورد كافيه؟

    دوستان من ميخوام يه كارت صداى خوب بخرم،ميتونم به پرى امپ كارت صدام واسه ركورد اعتماد كنم؟يا بايد بهتره يه پرى امپ جدا هم بخرم؟