پرداخت آنلاین

پرداختن پول از راه اینترنت و بدون حضور فیزیکی پول نقد یا کارت بانکی را پرداخت آنلاین می‌نامند. با گسترش اینترنت در بین مردم و پذیرش امنیت پرداخت با استفاده از اینترنت، پرداخت آنلاین در حال گسترش است.
یک راه بهره بردن از پرداخت آنلاین برای فروشنده (دریافت کنندهٔ پول) به این شکل است که مدیران سایت‌های اینترنتی با بانک‌ها قراردادی می‌بندند و به این ترتیب پول با همکاری بانک از طریق اینترنت از حساب مشتری به حساب مدیر سایت واریز می‌شود.

View More On Wikipedia.org
 • 1

  Yo3fM

  • نوشته‌ها
   772
  • منابع
   32
  • گالری
   13
  • واکنش‌ها
   1,053
  • امتیاز
   93