راهنما

راهنما به معنی نشان دهنده ٔ راه است و به شخصی که دیگران را در یافتن مسیر مناسب کمک کرده یا کسی که به گردشگران اطلاعات می‌دهد می‌گویند.

View More On Wikipedia.org
  1. Mohammad_Gohari

    راهنمای ثبت شعر و چاپ کتاب

    سلام این بخش رو ایجاد کردم تا کسانی که در زمینه ثبت شعر و همچنین چاپ کتاب و مراحل اون آگاهی دارند ، به من و بقیه دوستان هم کمک کنند و دیگران هم اگه سوالی در این زمینه براشون پیش اومده بود تو همین بخش مطرح کنند . امیدوارم بتونیم از تجربیات هم استفاده کنیم ممنون...