رامتین

شهروز رامتین (زاده ۱۳۲۱، تهران) بازیگر قدیمی سينماي ایران است.

View More On Wikipedia.org