قوانین بازارچه

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Light

    قوانین جدید فعالیت در بازارچه پرشین موزیک

    شرایط و قوانین کلی فعالیت در بازارچه پرشین موزیک بازارچه پرشین موزیک یک بازارچه اینترنتی عمومی است که کلیه افراد با ثبت نام در فروم قادر به استفاده از آن هستند شرایط و قوانین کلی فعالیت در بازارچه پرشین موزیک به شرح زیر است 1- سایت پرشین موزیک، مدیران و مسئولان آن هیچگونه تعهد و مسئولیتی در...