قطع صدا

سامانهٔ پیام کوتاه ایران از نیمه‌شب ۲۱ خرداد ۱۳۸۸، روز قبل از دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری قطع شده بود، و در تمام طول انتخابات ادامه یافت. این قطعی هفته‌ها ادامه داشت تا آنکه در ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه روز ۱۰ تیر وصل شد، هرچند مجدداً پس از چند روز از حوالی ظهر روز ۱۵ تیر به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی تا بامداد ۱ مرداد ۱۳۸۸ قطع شد، و پس از ۴۰ روز قطعی و اختلال، مجدداً به راه افتاد.

View More On Wikipedia.org