psychedelic rock

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. projektnoire

    پروژه آهنگسازی Entanglement

    یکی از چیزایی که چند وقت پیش فهمیدم و برام جالب بود این بود که «جیم جارموش» کارگردان مشهور - که در سینمای مستقل و تجربی شهرت زیادی داره - آهنگساز و گیتاریست هم هست! و گروهی به اسم SQURL داره. آهنگای این گروه رو در فیلم Only Lovers Left Alive میشه شنید، آهنگایی که ترکیب زیبای موسیقی Psychedelic...