نوروز 1394

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Light

    شاد باش نوروز 1394

    سلام به همه دوستان عزیزم چند ساعت دیگه سال نو آغاز میشه آروز می کنم این شروع دوباره انگیره ایی تازه برای تلاش بیشتر و رسیدن به اهدافمون در زندگی رو بدهمون بده سال خوبی داشته باشید نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش...