کنترپوان

کنترپوان (به فرانسوی: Contrepoint) ازلحاظ لغوی به‌ معنای نقطه در مقابل نقطه و در موسیقی نت درمقابلِ نت است. در این فن، تأکید بر روند افقی نت هاست نه روند عمودی. هریک از نت‌هایی که با هم نواخته می‌شوند دارای ریتم (ضرب‌آهنگ) و تم (زمینهٔ موسیقایی) مستقل از هم هستند، ولی در کلّیّتِ آهنگ، دارای هارمونی‌اند.

View More On Wikipedia.org
 • 1

  mehrshad24

  20 از تهران
  • نوشته‌ها
   16
  • واکنش‌ها
   41
  • امتیاز
   13
 • 1

  violi.boys

  65
  • نوشته‌ها
   16
  • واکنش‌ها
   3
  • امتیاز
   1
 • 1

  ali5250

  24
  • نوشته‌ها
   53
  • واکنش‌ها
   12
  • امتیاز
   8