نرم افزار نت نویسی

IDE مخفف کلمهٔ انگلیسی Integrated Development Environment است و در بخش کدنویسی توسعهٔ نرم‌افزار به‌معنی محیط یکپارچۀ توسعهٔ نرم‌افزار تفسیر می‌شود.

View More On Wikipedia.org
 • 1

  Light

  33 از اهواز
  • نوشته‌ها
   10,200
  • منابع
   11
  • گالری
   36
  • آلبوم‌ها
   5
  • وبلاگ‌ها
   2
  • نوشته‌ها
   32
  • مقالات
   3
  • واکنش‌ها
   8,541
  • امتیاز
   5,000