نمونه صدا

نمونه اعلا یا نخستین‌الگو یا پیش‌نمونه یا نمونهٔ اوّلیّه یک مدل است که برای آزمایش مفهوم یا فرایند یک چیز شبیه سازی شده است. در معناشناسی، پیش‌نمونه ترکیب بیشترین ویژگی‌های نماینده یک رده است و به خصوص در علوم شناختی بسیار کاربرد دارد.

View More On Wikipedia.org
 • 2

  abbas.shams

  39 از شیراز
  • نوشته‌ها
   15
  • واکنش‌ها
   1
  • امتیاز
   3