چنگ زمین

مرغ چنگ پرنده‌ای از خانوادهٔ گنجشک‌سانان است که بیش از همه برای توانایی اش در تقلید صدا شناخته شده‌است. این پرنده می‌تواند هر صدایی که از پیرامونش به گوش می‌رسد را بازسازی کند. این پرنده دم ویژه‌ای دارد که به صورت طبیعی رنگ آمیزی شده‌است.
مرغ چنگ، شناخته شده‌ترین پرندهٔ بومی استرالیا است. جنس نر این پرنده علاوه بر تقلید صدا، دارای دم بلندی است که برای معاشقه و جفت یابی از آن بهره می‌برد.

View More On Wikipedia.org
  1. بزرگترین سازهای دنیا

    بزرگترین سازهای دنیا

    آیا تا کنون فکر کرده اید که یک ساز چقدر می تواند بزرگ باشد؟ سازهای بسیار کوچکی وجود دارند که در کف دست نوازنده جا میشوند. اما برخی بسیار بسیار بزرگترند. در این لیست، 10 ساز بزرگ جهان آمده اند. قطعا شما هم از نتایج این جستجو شگفت زده خواهید شد. 10. توبای بیگ کارل نام بزرگترین توبا در جهان بیگ...