میزان

میزان سطح آمادگی دفاعی (به انگلیسی: DEFCON)یک پیغام حالت آماده باش مورد استفاده نیروی مسلح ایالات متحده می‌باشد. دفکن سیستم ایجاد شده توسط ستاد کل نیروهای مسلح ایالات متحده(JCS) و فرماندهی یکپارچه مبارزاتی ایالات متحده آمریکا می‌باشد. این کد در پنج سطح برای آمادگی (حالت هشدار) ارتش ایالات متحده مقرر گردید. این کد از دفکن شماره پنج تا (کمترین شدت آمادگی) تا دفکن شماره یک (بیشترین شدت آمادگی) برای تمامی شرایط نظامی افزایش می‌یابد.
دفکن یک زیر مجموعه از سلسله مراتب شرایط هشدار (به انگلیسی: LERTCONs) است که شامل آمادباش شرایط اضطراری (به انگلیسی: EMERGCONs) نیز می‌شود.

View More On Wikipedia.org
 • 1

  khajehmiri

  36
  • نوشته‌ها
   34
  • واکنش‌ها
   4
  • امتیاز
   8