میزان

میزان سطح آمادگی دفاعی (به انگلیسی: DEFCON)یک پیغام حالت آماده باش مورد استفاده نیروی مسلح ایالات متحده می‌باشد. دفکن سیستم ایجاد شده توسط ستاد کل نیروهای مسلح ایالات متحده(JCS) و فرماندهی یکپارچه مبارزاتی ایالات متحده آمریکا می‌باشد. این کد در پنج سطح برای آمادگی (حالت هشدار) ارتش ایالات متحده مقرر گردید. این کد از دفکن شماره پنج تا (کمترین شدت آمادگی) تا دفکن شماره یک (بیشترین شدت آمادگی) برای تمامی شرایط نظامی افزایش می‌یابد.
دفکن یک زیر مجموعه از سلسله مراتب شرایط هشدار (به انگلیسی: LERTCONs) است که شامل آمادباش شرایط اضطراری (به انگلیسی: EMERGCONs) نیز می‌شود.

View More On Wikipedia.org
  1. K

    سوال در مورد تفاوت کسر میزان ها

    سلام خدمت اساتید عزیز در تفاوت میزان های 3/4 و 6/8 همه جا این طور توضیح دادن که میزان 3/4 از سه دسته‌ی دوتایی نت چنگ و میزان 6/8 از دو دسته‌ی سه تایی نت چنگ تشکیل شده که تاکید ضرب سنگین در اول هر دسته هست. اول این که چرا اصلا نت‌ها بر حسب چنگ دسته‌بندی شده؟ دوم این که گروه بندی سه تایی و دوتایی...