مهران راد

مهران سِتاد در شاهنامه پدر نستوه موبدی خردمندو راد و جهان‌دیده بود. خسرو انوشیروان او را برای خواستگاری دختری نژاده و زیبا از دختران خاقان چین به آن دیار فرستاد و او با هوشمندی و درایت، بهترین دختر خاقان را برگزید. در روزگار هرمزد از درباریان بود و همو توصیه کرد که بهرام چوبین را به دفع ساوه شاه بفرستد و خود پس از دادن خبر غلبهٔ بهرام چوبین به ساوه شاه درگذشت.

View More On Wikipedia.org
  1. mehran.fitness

    اجرای پیانو, نت و آکورد های "صددانه یاقوت" اثر منوچهر چشم آذر

    نت و آکورد آهنگ "صددانه یاقوت" اثر منوچهر چشم آذر که با پیانو اجرا کردیم و همچنین اسامی نت ها و آکورد ها به همراه شعر نوشته شده است ----------------------------------------------------------------- امیدوارم مفید باشه توسط "علی عدل و مهران راد"