آموزش موسیقی

آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت دارای مفهوم و کاربرد گسترده و پیچیده، و در نتیجه مبهمی است. در تعریف این مفهوم، نه تنها میان مردم عادی، بلکه میان صاحب‌نظران تعلیم و تربیت هم اختلاف‌نظر وجود دارد. همچنین مفاهیمی مانند سوادآموزی، کارآموزی، بار آوردن، پروردن، تأدیب، اجتماعی کردن، و... نیز جزئی از «آموزش و پرورش» محسوب می‌شوند یا با آن همپوشی دارند.
دربارهٔ مفهوم «آموزش و پرورش» باید درنظر داشت که «آموزش و پرورش» منحصر به افراد، زمان، مکان، یا عمل خاصی نیست. یعنی به طور مشخص «آموزش و پرورش» منحصر به مدرسه، کودکان، یا آموزش دروس خاصی نیست، بلکه «آموزش و پرورش» برای همه، و در هر زمانی (ز گهواره تا گور) و هر مکانی است.

View More On Wikipedia.org
  1. شعر و موسیقی کودک

    شعر و موسیقی کودک

    بخشی از ادبیات هر زبانی را، اشعار و ترانه های کودکانه تشکیل میدهند. اشعاری که به بیان مفاهیم ساده میپردازند و ترانه هایی که با ریتم یا الگوهای تکرار شونده ی خاصی اجرا میشوند. کودکان غالبا توجه خاصی به لغات ریتمیک، که همراه با آهنگ خوانده میشوند، نشان میدهند. این شیوه در یادگیری تلفظ صحیح واژه...