آموزش بیت باکس

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. بیت باکسینگ چیست؟

    بیت باکسینگ چیست؟

    استایلی از وکال ریتمیک با استفاده از بدن انسان است، که صدای پرکاشن ها را شبیه سازی میکند. این تکنیک سالها در گروههای اکاپلا استفاده شده است، اما امروز شاید بیشتر به موسیقی هیپ هاپ مرتبط باشد. عناصر وکال در بیت باکسینگ، بر پایه ی ایجاد صدای محکم حروف صامت و واریاسیون های آنها است. برای مثال...